lørdag, september 02, 2006

Naturlig meg midt i ...

Det at noe er naturlig blir ofte brukt som argument for at det er rett og riktig i motsetning til det som er unaturlig. Dette argumentet blir særlig brukt i forbindelse med kjønn og seksualitet.

I samfunnsdebatten blir det for eksempel hevda at homoseksualitet er unaturlig fordi det ikke fører til barneproduksjon. Enkelte påstår også at det er mest naturlig at mor passer barn, mens far arbeider for å skaffe mat og andre livsnødvendigheter.

Hva er natur?

Bokmålsordboka sier følgende:

natu'r m1 (lat. natura, eg 'fødsel', jf norr náttura f)

1 opprinnelig el. medfødt egenskap; indre vesen, egenart menneskets, språkets n- / det ligger i sakens n- / være engstelig av n- / menneske med den el. den karakteregenskap el. legning han er en sindig n- / tre av på n-ens vegne gjøre sitt fornødne

2 den sanselige el. materielle verden som helhet, den ytre virkelighet (i motsetning til åndens verden) n-ens lover

3 et land(område)s beskaffenhet, særlig med hensyn til topografi og klima Norges n-

4 noe opprinnelig, ubearbeidet, uutviklet, mots *kultur tilbake til n-en / kamp mellom n- og kultur

5 skog og mark komme seg ut i n-en / landskap, plante- og dyreliv verne om n-en

Pkt. 4 er vel det som er mest relevant i denne sammenhengen. Hvis vi ser på det første eksempelet mitt kan vi si at det er langt mer naturlig å ha sex med en person av samme kjønn fordi du er kåt, enn å ligge med noen av motsatt kjønn for å reprodusere seg. Det kreves en relativt høy grad av kultur for å trekke slutninga at sex fører til barn.

Hvorfor er alt som er naturlig nødvendigvis bra, eller omvendt?

Er det naturlig å skrive eller lese? Kjøre bil? Bo i hus? Gå med klær? Hvis vi definerer natur som det som ikke er menneskeskapt, med andre ord det motsatte av kultur, blir svaret definitivt nei. Men det er vel ingen grunn til å slutte med disse tinga? Sjøl om det kan være mange gode grunner til å begrense for eksempel bilkjøring, men det er en annen sak.

Det er også mye som er naturlig, som vi ikke nødvendigvis synes er veldig bra. De aller fleste sjukdommer er naturlige, men jeg er jævla glad for at det finnes medisiner og vaksiner.

Det som gjør oss til mennesker er bl. a. at vi gjør en hel masse ting som ikke er naturlig, fordi det gjør livet enklere eller mer behagelig. Eller bare fordi det er gøy, men det er vel heller ikke noen dårlig grunn...
 

mandag, august 28, 2006

Bibelen på bestselgerlista (for skjønnlitteratur)

Bibelselskapet har gitt ut en nyoversettelse av det nye 
testamentet. Den har, ikke overraskende, havna på bestselgerlista til Den Norske Bokhandlerforening. Det interessante er at Bokhandlerforeninga tydeligvis har vurdert verket som et produkt av fantasien, og plassert det på lista for skjønnlitteratur.

For dere som må ha det inn med teskje: En av de største organisasjonene som driver med litteratur i Norge mener at bibelen er en eventyrbok. De har min fulle støtte i spørsmålet.

søndag, august 27, 2006

Noen ganger går verden faktisk framover

Leste i den amerikanske bloggen Memoirs of a Skepchick at det amerikanske legemiddeltilsynet nå har tillatt reseptfritt salg av angrepiller på apotekene. De religiøse gærningene på høyresia er jo sjølsagt i fistel over hvilken flodbølge av synd og umoral 
som nå vil velte over "God's Own Country", men jeg kan bare gratulere amerikanerne når myndighetene deres en sjelden gang gjør noe fornuftig.